Smiley face אק.רש חקירות
כניסה לאתר

707 ארי בע''מ הוקמה על ידי אק.רש יעוץ מודיעין וחקירות ומשמשת את המנהל בצורך הגובר והולך למניעת הפחת ופיקוח על הביטחון בארגון.

707 ארי בע''מ מפעילה את אנשי המקצוע הטובים בתחום תוך שיתוף פעולה מלא עם חברת האם המספקת שירותי חקירות ומודיעין בכל התחומים הנדרשים.

שילוב נציגנו משלב קליטת העובד, בניית נהלים והטמעתם, העלאת המודעות בקרב העובדים, בדיקת ספקים ולקוחות, איסוף מיידע, ביצוע בקרות, נוכחות ומניעה, יביאו את הארגון לתוצאות טובות יותר והישגים גבוהים יותר.

החברה מספקת שירותים לחברות ותאגידים בין לאומיים, ראשויות, בנקים, גופים סטטוטוריים, מפעלים, ציי רכב, תאגידי מים ואנשים פרטיים.